Öykü Tazegül

Entrepreneurship Society Başkanı ME #1

ES Nedir?
Entrepreneurship Society(ES) girişimciliği üniversite öğrencileri arasında yaygın bir motivasyon haline getirmeyi amaçlayan ve üniversite öğrencileri ile start-upları tanıştırmak amacıyla projeler hayata geçirmeyi hedefleyen IEEE ODTÜ proje gruplarından biridir. Çalışmalarını AR-GE , inovasyon ve girişimciliği odak noktasında tutarak sürdürmektedir. Entrepreneurship Society, üniversite ve sanayi işbirliğini güçlendirebilmek adına Türkiye’de birçok ilke imza atmıştır. Bunun en büyük örneği 2004 yılında Türkiye’de düzenlenen teknoparklara yönelik ilk ve tek etkinlik olan Teknoparklar Zirvesi’dir. Entrepreneurship Society ayrıca kendi bünyesindeki üyeleri AR-GE, inovasyon ve girişimcilik alanında geliştirmeyi ve onlarla bir takım halinde çalışmayı ilke edinmiştir. Bu doğrultuda eğitimler vermeyi ve bu konularda etkinlikler çıkarmayı amaçlar. Üniversite ile sanayi ve endüstri arasında güçlü bağlar kurabilmek adına pek çok etkinliğinde ODTÜ Teknokent ile ortak çalışır.

Entrepreneurship Society(ES) olarak, üyelerimize girşimcilik alanında bir şeyler katmak adına eğitimler verdik. Bu eğitimleri; Lean Startup, Canvas, Scrum ve Design Thinking olmak üzere 4 farklı alanda yaptık. Canvas iş modelinin daha iyi anlaşılması için bir workshop düzenledik.. Ayrıca Lego for Scrum workshopı ile Scrum’ı daha da pekiştirdik. Design Thinking eğitimini ise ODTÜ Teknokent ile birlikte vererek hem daha etkili bir eğitim hem de üyeler ile Teknokent arasında daha güçlü bir bağ oluşturmayı hedefledik.

IEEE ODTÜ Hackathon
Hackathonu asıl düzenlenme amacımız ileride girişimci olmak isteyen her öğrencinin, ODTÜ 'den yeni bilgiler ve yetenekler kazanarak eğlenmiş bir biçimde ayrılmasıdır. Ayrıca bu etkinlik ile öğrencileri mobil uygulama geliştirme ve girişimcilik gibi konularda bilinçlendirmeyi ve cesaretlendirmeyi de amaçladık. Entrepreneurship Society ve CS ortaklığıyla düzenlenen bu yazılım maratonunda yarışmacı takımlardan 48 saat süresince bizim verdiğimiz konuya uygun projeleri geliştirmeleri ve en son jürimize projelerini sunmaları istendi.