Arman Utku Aydın

Sponsorluk ve Kurumsal İlişkiler Komitesi Başkanı ME #1

IEEE ODTÜ’nün başarılarının sessiz kahramanı olan komitemiz, isminden de anlaşılacağı gibi topluluğun maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılar. Şirketler ile kurumsal ortaklıklar kurup etkinliklerin daha kaliteli geçmesi adına yıl boyunca çalışmalar yapar.

Yazın düzenlenen sponsorluk seferi ile başlayan şirket görüşmeleri yıl içerisinde de üyelerle beraber devam eder. Komitemizin üyeleri, organizasyonlarımızı “iyi pazarlamak” adına tüm komitelere, teknik alt birimlere hakim olmalı ve proje gruplarının çalışmalarını her zaman takip etmelidir. Buna bağlı olarak sponsorluk ve kurumsal ilişkiler üyesi herkesle iletişim halinde olduğundan büyük IEEE ODTÜ’nün farklı kollarına da hakim olan kişilerdir.

Sponsorluk ve Kurumsal İlişkiler Komitesi üyeleri , iş hayatındaki insanlarla birebir iletişime geçerek ve kendi kariyerlerine yön verecek kurumsal yapı ile tanışarak kendilerini geliştirme fırsatı yakalarlar. Yani komitemiz IEEE ODTÜ’nün yanında üyelerinin kendi geleceklerine de katkı sağlar ve onları kişisel olarak geliştirir.

Kaan Erdem Özkan

Sponsorluk ve Kurumsal İlişkiler Komitesi Başkanı CE #1

IEEE ODTÜ’nün başarılarının sessiz kahramanı olan komitemiz, isminden de anlaşılacağı gibi topluluğun maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılar. Şirketler ile kurumsal ortaklıklar kurup etkinliklerin daha kaliteli geçmesi adına yıl boyunca çalışmalar yapar.

Yazın düzenlenen sponsorluk seferi ile başlayan şirket görüşmeleri yıl içerisinde de üyelerle beraber devam eder. Komitemizin üyeleri, organizasyonlarımızı “iyi pazarlamak” adına tüm komitelere, teknik alt birimlere hakim olmalı ve proje gruplarının çalışmalarını her zaman takip etmelidir. Buna bağlı olarak sponsorluk ve kurumsal ilişkiler üyesi herkesle iletişim halinde olduğundan büyük IEEE ODTÜ’nün farklı kollarına da hakim olan kişilerdir.

Sponsorluk ve Kurumsal İlişkiler Komitesi üyeleri , iş hayatındaki insanlarla birebir iletişime geçerek ve kendi kariyerlerine yön verecek kurumsal yapı ile tanışarak kendilerini geliştirme fırsatı yakalarlar. Yani komitemiz IEEE ODTÜ’nün yanında üyelerinin kendi geleceklerine de katkı sağlar ve onları kişisel olarak geliştirir.