Göksu Kaval

Yönetim Kurulu Başkanı

Elifnur Sünger

İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Alperen Keleş

Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ozan Sazak

Finansal Direktör

Ezgi Yurdagül

Genel Sekreter